Johanna Kallstenius

Professionell Coach & HR-konsult

Vidareutbildad personalvetare med bred och djup kompetens inom personlig, yrkesmässig och organisatorisk utveckling.

Specialist inom Personlig coachning, Livs- & karriärutveckling, Att hantera stress och främja hälsa, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Omställning &Samtalsstöd. Utbildar inom kompetensområdetBrinner för välmående & utveckling i liv och arbetsliv. Prestigelös, engagerad och full av positiv can-do-energi! Läs mer här nedanför.

Innehar FA-skattsedel och egen lokal.

E-post: jk@johannakallstenius.se
Mobil: 070-604 47 94

LinkedIn

Kompetenser
COACHNING
 • 12 år och tusentals timmar coachning för flertalet organisationer, inriktningar och målgrupper
 • Har coachat företagsledare, chefer, förtroendevalda, yrkesverksamma, arbetssökande m.fl. 
 • Har coachat individuellt, i kurser/workshops samt i grupputveckling
 • Specialistkunskap inom personlig coachning, omställning, karriärutveckling, livsbalans samt utbildning inom området.
 • ICF-Certifierad Coach på ACC-nivå (2019)
 • ICF-Diplomerad Coach på ACC-nivå (2016)
 • Diplomerad Team Coach samt ACT Coach (2014)
 • Diplomerad Samtalscoach i Psykosyntes (2008)
 • Stark och bred kompetens tack vare lång erfarenhet och många vidareutbildningar 
 • Kompetens att gå på djupet med metodik från Psykosyntes, ACT Acceptance & Commitment Therapy m.fl. 
karriärutveckling & VÄGLEDNING
 • Lång erfarenhet av att hålla samtal, seminarier och kurser i karriärutveckling samt av relevant metodik och att vidareutveckla material
 • Omfattande vidareutbildningar inkl. vägledningsmetodik
 • Utbildning och erfarenhet motsvarande en studie- & yrkesvägledarexamen enligt Stockholms universitet
 • Mycket erfarenhet och utbildning inom omställning, arbetsmarknad m.m. 
 • Stort intresse och personlig erfarenhet inom hela området livs- & karriärutveckling.
ARBETSMILJÖ & HÄLSA, REHABILITERING
 • Handledare i ACT: Att Hantera Stress & Främja Hälsa
 • Kompetens och erfarenhet i stresshantering och livsbalans i samtal och grupp
 • Diplomerad Meditationsledare samt mindfulness
 • Erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering individuellt och i grupp för flera målgrupper med psykisk ohälsa
 • Erfarenhet av rehabiliteringskoordination dvs att vara kontaktperson gentemot företagshälsovård, myndigheter, arbetsgivare, vårdgivare, utredningar m.m.
 • Arbetat på HR-avdelning och som extern HR-konsult.
UTBILDNINGAR & WORKSHOPS
 • Gedigen erfarenhet av att hålla workshops i ex. ledarskap, personlig utveckling, karriärutveckling, kommunikation, hälsa & livsstil, personligt ledarskap, arbetsmarknadsskunskap m.m.
 • Gedigen erfarenhet av att ta fram och genomföra kurser/ utbildningar i ex. ledarskap, coachande förhållningssätt, förändringsarbete, kommunikation m.m.  
 • Kompetens i Pedagogiskt Upplägg för framtagande, genomförande och utvärderingar av kurser och aktiviteter
GRUPPUTVECKLING
 • Utbildad i ICF-ackrediterad Team Coaching
 • Utbildad Handledare i Grupputveckling 
 • Erfarenhet av coachning, processledning/facilitering av grupper och teambuilding, t.ex. hjälpa gruppen att ta fram värderingar, vision, rollfördelning, handlingsplan.
Certifieringar

Certifierad Coach på ACC-nivå enligt ICF (International Coaching Federation)
Decision Dynamics Karriärprofilen
DiSC Personlighetsprofil
På Rätt Jobb
OPQ Personlighetsformulär
AT Arbetspsykologisk testning 

Om mig
 • Bred och djup kompetens inom personlig, yrkesmässig och organisatorisk utveckling.
 • Kvalitetsmedveten, empatisk och positiv person.
 • Strukturerad, självgående och utvecklingsbenägen.
 • Engagerad, kunnig och förtroendeingivande. Jag är en stark resurs!
 • Passion för att stödja och utveckla individer mot högre effektivitet och välbefinnande - då växer även verksamheter, samhälle och vår värld.
 • Innehar F-skattsedel, ansvarsförsäkring och egen lokal i Stockholm/Globen.
 • Referenser lämnas gärna på begäran. 

För mer information se Linked In eller kontakta mig för komplett CV/konsultprofil. 

Vi hörs!

© Copyright Johanna Kallstenius Professionell Coach &HR-konsult