Johanna Kallstenius

Coach / HR-konsult

Coachning, Livs- & karriärutveckling, ACT: Att hantera stress & främja hälsa, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Omställning, Utbildning, Samtalsstöd. Innehar F- & A-skattsedel och egen lokal.

Kontakta:
E-post: jk@johannakallstenius.se
Mobil: 070-604 47 94

LinkedIn

Om mig

Jag är en kvalitetsmedveten och varmhjärtad person med bred och djup kompetens inom personlig och yrkesmässig utveckling. Strukturerad, självgående och utvecklingsorienterad. Min största passion är att hjälpa och utveckla individer - i förlängningen växer även verksamheter, samhället och vår värld.

Innehar F-skattsedel, ansvarsförsäkring och egen lokal/mötesrum.

Profil

Kompetens: COACHNING
 • ICF-certifierad coach på ACC-nivå 2019
 • ICF-diplomerad coach på ACC-nivå
 • Diplomerad samtalscoach i psykosyntes
 • 10 års erfarenhet av coachning för flera organisationer, med olika inriktningar och målgrupper
 • Stark och bred kompetens tack vare lång erfarenhet och många vidareutbildningar inom personlig och yrkesmässig utveckling
 • Kompetens att gå på djupet tack vare utbildningar i psykosyntes, ACT Acceptance & Commitment Therapy m.fl. 
kompetens: karriärutveckling & VÄGLEDNING
 • Lång erfarenhet av att hålla samtal, seminarier och kurser i karriärutveckling samt av relevant metodik och att vidareutveckla material
 • Omfattande intern utbildning till vägledare inom ramen för Arbetsförmedlingen
 • Utbildning och erfarenhet motsvarande en studie- & yrkesvägledarexamen enligt Stockholms universitet
 • Mycket erfarenhet och utbildning inom omställning och arbetssökande
 • Stort intresse och personlig erfarenhet av området att, och hur, göra medvetna val inom livs & karriärutveckling.
KOMPETENS: ARBETSMILJÖ & HÄLSA,  
                      REHABILITERING
 • Handledare i ACT: Att hantera stress & främja hälsa
 • Kompetens och erfarenhet i stresshantering och livsbalans i samtal och grupp
 • Diplomerad meditationsledare samt mindfulness
 • Erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering individuellt och i grupp för flera målgrupper med psykisk ohälsa
 • Erfarenhet av att vara kontaktperson gentemot företagshälsovård, myndigheter, arbetsgivare, vårdgivare, utredningar m.m.
 • Flera olika sammanhang såsom internt på HR-avdelning och som extern HR-konsult.
KOMPETENS: UTBILDNINGAR & WORKSHOPS
 • Gedigen erfarenhet av att hålla workshops i ex. personlig utveckling, karriärutveckling, hälsa & livsstil, personligt ledarskap m.m.
 • Gedigen erfarenhet av att ta fram och genomföra kurser/ utbildningar i ex. ledarskap, coachande förhållningssätt, förändringsarbete, kommunikation m.m.  
 • Kompetens i pedagogiskt upplägg för framtagande, genomförande och utvärderingar av kurser och aktiviteter
KOMPETENS: GRUPPUTVECKLING
 • Utbildad i ICF-ackrediterad Team coaching
 • Utbildad Handledare i grupputveckling 
 • Viss erfarenhet av coachning, processledning/facilitering av grupper och teambuilding, t.ex. hjälpa gruppen att ta fram värderingar, vision, rollfördelning, handlingsplan.

För fler erfarenheter se min Linked In-profil eller kontakta mig för mitt CV/konsultprofil. 

 Certifieringar

ICF- Coaching på ACC-nivå

Decision Dynamics Karriärprofilen

DiSC Personlighetsprofil

På Rätt Jobb

OPQ Personlighetsformulär

AT Arbetspsykologisk testning 

Referenser

LÄMNAS GÄRNA PÅ BEGÄRAN.

Välkommen att höra av dig!

© Copyright Johanna Kallstenius Coach/HR-konsult